OCD/Tvangstanker

Hypnosebehandling af OCD/Tvangstanker i Aalborg

Har du tanker og mønstre der styrer dig? Bliver du nødt til at gøre en bestemt handling for at få ro og tryghed? Eller har du negative tanker der er ude af kontrol?

Hypnose er en effektiv måde at overvinde mønstrene og tankerne på. Hypnosen kan hjælpe dig til at forstå disse mønstre, lære af dem og få din frie vilje tilbage sammen med kontrollen.

Behandling af OCD/tvangstanker med hypnose indebærer en analyse af årsag via. en samtale med mig. Under hypnosebehandlingen kræver det at vi arbejder med den store kontrol der skaber OCDén. Den kontrol skal håndteres på en respektfuld måde og hele tiden være en vigtig del i processen. Den skal bearbejdes bevidst og ubevidst, da den ofte er meget stærk.
Jeg erfare med hypnosen, at nogen personer kan tage mindre skidt end andre, for at få kontroldelen med og ændret. Derved kan der være stor forskel for hver enkelt klients behandlingsforløb. Jeg vil skræddersy behandling til dig ud for din situation, behov og ønsker.

På grund af det svingede behandlingsforløb ville behandlingen kunne strække sig fra 3 til 8 behandlinger, over en længere periode.

NYHED: Kropsterapi og psykoterapi som behandlingsform:

Som noget nyt er jeg begyndt at tilbyde kropsterapi til mine OCD klienter.
Med mine 10 års erfaring med hypnose og behandling af tvangstanker, blev det tydeligere med årene at kroppen skulle med. Derfor valgte jeg i 2019 at uddanne mig som kropsterapeut og så snart jeg kunne tilbyde mine ocd klienter behandling på denne her måde, gjorde jeg det. Det ene udelukker ikke det andet, nogle gange skal man arbejde med psyken via hypnosen og andre gange skal vi igennem kroppen. Derfor har jeg oprette det koncept med mikset behandlinger, så vi på dagen kan se hvad det enkelte menneske har behov for og arbejde ud for det og ikke en skabelon.
Kropsterapien med psykoterapi fører klienterne igennem tingene på en ny måde og klienterne er langt mere håbefulde når vi får kroppen med. Når de har sluttet forløbet er det ikke kun deres sind der er sat fri, men også deres krop. Behandlingsforløbet tager lige så lang tid, men det de alle har til fælles er at de udtrykker at det har fået mere med. De kommer bedre i kontakt med dem selv og kan nemmere rumme deres krops signaler.

Klient udsagn:
"Jeg har aldrig mærket mig selv på denne her måde før. Jeg føler mig fri og afslappet. Det er nyt."
- Michael 24år, Juni 2020

OCD/Tvangstanker er skabt i vores sind:
85% af vores sind er styrret af vores underbevidsthed og de tillært mønstre, vi har skabt os igennem livet. Dette bliver til automatisk adfærd, som gør tingene noget nemmere for os, så vi ikke skal tænke over f.eks. at tage et skridt, løfte vores gaffel op til munden osv.
OCD/tvangstanker er skabt på et tidspunkt i vores liv og meget ofte på et ubevidst plan, hvor vi slet ikke er bevidst klar over, at mønstret bliver skabt.
OCD er det man kalder en fejlkodning af sindet, og kommer meget ofte fra en oplevelse, hvor underbevidstheden ikke havde de rigtige ressourcer til at håndtere den givende situation, man stod i. De manglende ressourcer i situationen fører til en urationel tanke og videre til et uønsket mønster.
Sindet gør altid sit bedste udfra de forudsætninger og ressourcer det har. Vi er bygget til at gøre alt for at overleve, og hvis sindet er overbevist om, at en tvangstanke er måden at overleve på, vil det derved altid sørge for at bevare det givende ritual, tanke eller mønster.

Obsessive Compulsive Disorder er en psykisk lidelse med invaderende tanker, forestillinger, impulser som opstår ufrivilligt og spontant. Det vi også kalder tvangstanker / tvangshandlinger.
Alle mennesker har en mindre grad af tvangstanker eller mønstre, uden at det bliver betragtet som invaderende. At skulle tjekke døren, om den er låst to gange inden man går, er ikke invaderende. Det vil gå hen og blive invaderende, hvis man skal kontrollere døren 10-15 gange, og man oplever en form for angsttilstand. Denne frygt for at døren ikke er låst, trods sine tydelige beviser, kan for dem der har invaderende tanker opleve en angst for, at der vil komme frygtelig konsekvenser i sit liv omkring sig selv eller andre.

Se en oversigt over alle behandlinger her