Om healing

Hvad er lige jeg gør:

Det er ikke mig der healer, men det er højt vibrerende energier som jeg personligt kalder engle, men det kan også kaldes “højere bevidste energier”. For mig er det dog nemmere at sætte ordet Engle på, da de for mig kommer af ubetinget kærlighed uden dom, og med en kæmpe viden og forståelse, der rækker ud over menneskets forstand.

Når healingen sættes igang tillader jeg blot at de højt vibrerende energier strømmer igennem mig, og jeg er blot kun et bindeled imellem dig og englene/energierne.

Hypnose med engle er moderne hypnose som bliver opgraderet. I moderne hypnose går vi direkte ind til årsagen, slipper dybe traumer, men her tager vi englene med os. Du og jeg arbejder på det bevidste og ubevidste plan, hvor englene arbejder på sjæle og energi plan. Vi arbejder i nuet eller tilbage til da årsagen startede i dette her liv. Englene arbejder både i tidligere liv på sjæleplan og med karma. Engle har et større perspektiv end os, de ser ting som vores menneskelige hjerne ikke kan se, derfor kan de arbejde et helt andet sted, end hvor vi er. På den måde kan vores fokus være på at ændre overbevisninger, hvor englene arbejder med at frigive karma f.eks. På den måde arbejder man på alle plan i menneskets eksistens, og derfor flytter man sig endnu hurtigere end før.

Efter behandling:
Når vi går så dybt ind i en behandling, vil nogle personer muligvis have bivirkninger af f.eks en slags energi tømmermænd, gamle følelser kan komme op, fordi de skal ud af den fysiske krop. Det er helt naturligt og trygt, det er ”bare” gamle ting der popper op, og det skal blot observeres uden at dømme.